НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

26.10.2017 | «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття»

26 жовтня 2017 року  на базі лабораторії «В. О. Сухомлинський та школа ХХІ століття» відбувся попередній захист докторської дисертації

«Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття» і подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології Кузь Володимир Григорович.

print