НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

23.11.2015 р. | Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи

23 листопада 2015 року на базі лабораторії «В. О. Сухомлинський та школа ХХІ століття» відбувся попередній захист докторської дисертації «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ століття)» Кушнір Валентини Миколаївни на спільному засіданні засідання кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та кафедри дошкільної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Науковий консультант — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології Кузь Володимир Григорович.

Ухвалили: за результатами голосування (за — 15, проти — немає, утримались — немає) рекомендувати дисертаційне дослідження Кушнір Валентини Миколаївни «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ століття)» до розгляду експертної комісії  спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття наукового ступеня  доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.