НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

26.06.2015 р. | Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості

26 червня 2015 року на базі лабораторії «В. О. Сухомлинський та школа ХХІ століття» відбувся попередній захист докторської дисертації «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості» Гаврилюк Світлани Миколаївни на спільному засіданні засідання кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління та кафедри дошкільної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Науковий консультант — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології Кузь Володимир Григорович.

Ухвалили: за результатами голосування (за — 13, проти — немає, утримались — немає) рекомендувати дисертаційне дослідження Гаврилюк Світлани Миколаївни «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості»  до розгляду експертної комісії  спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття наукового ступеня  доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.