НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

19.06.2015 р. | Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи

19 червня 2015 року на базі лабораторії «В. О. Сухомлинський та школа ХХІ століття» відбувся попередній захист кандидатської дисертації «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи» Лоюк Оксани Вікторівни на спільному засідання кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління та кафедри дошкільної педагогіки та психології  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології Кузь Володимир Григорович.

Ухвалили: за результатами голосування (за — 11, проти — немає, утримались — немає) рекомендувати дисертаційне дослідження Лоюк Оксани Вікторівни «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи» до розгляду експертної                                                          комісії  спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.