НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

24.05.2013 р. | МАЙСТЕР-КЛАС «МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ»

Як відомо, дослідження у галузі педагогіки – це процес і результат наукової діяльності, спрямованої на отримання нових знань про закономірності освіти, виховання, їх структуру і механізм, зміст, принципи і технології. Воно покликане пояснювати і передбачати педагогічні факти і явища.

Із основними властивостями педагогічного пошуку студентів 2 та 3 курсу факультету дошкільної та корекційної освіти ознайомив майстер своєї справи, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Володимир Григорович Кузь. Під його керівництвом захищена 31 кандидатська та 4 докторські дисертації.

O

Він зазначив, що кожен студент повинен займатися науково-дослідною роботою, яка є важливим напрямом підготовки майбутніх учених та фахівців високої кваліфікації. Студенти, які проявили здібності до науково-дослідної роботи і досягли успіхів (відзначені в конкурсах, олімпіадах тощо), мають переваги при вступі до аспірантури, продовженні освіти, стажуванні у провідних наукових центрах України та за кордоном.

Студенти ознайомились з основними напрямками розвитку сучасної педагогічної науки, видами наукових педагогічних досліджень, їх значенням для розвитку теорії і практики дошкільного виховання та переліком конференцій, які найближчим часом плануються відбутись на базі нашого університету. У цих наукових заходах безпосередню участь можуть взяти й студенти, підготувавши доповіді та тези.

O

Отже, головним критерієм ефективності науково-педагогічного дослідження є здобуття нового наукового результату, що є передумовою вдосконалення процесу виховання і навчання дітей.