НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Історія створення науково-дослідної лабораторії

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття».

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є одним із провідних педагогічних навчальних закладів центральноукраїнського регіону.

У цьому ж університеті взято курс на удосконалення організації науково-дослідної роботи, яку здійснюють провідні вчені, молоді викладачі, лаборанти, студенти, вчителі. Реалізуючи постанови президента України, враховуючи програму розвитку НАПН України, а також нормативні документи Міністерства освіти України стосовно реформування вузівської науки, університет поряд з традиційним кафедральним принципом організації наукових досліджень переходить до створення спільно з інститутами НАН України, залежно від наукового профілю їх діяльності, науково-дослідних лабораторій, що працюють на громадських засадах і мають різноманітні напрями і тематику досліджень. Серед багатьох напрямів наукових досліджень провідне місце тут посідає педагогіка. Адже в університеті молоді науковці переймають досвід відомих на сьогоднішній час педагогів: А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського, Ж. Ж. Руссо, Д.  Локка, Ф.А. Дістерверга, Д. Дьюї, О. В. Духновича, Є. Славенецьго та інших.

O

Перед молодими науковцями, аспірантами, учителями, студентами постійно постають дві проблеми – якою має бути школа майбутнього, і якого учителя вона потребує. У вирішенні цих та інших проблем при підготовці майбутніх педагогів завжди з нами наш мудрий порадник – учений, вчитель, вихователь з сільської школи Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970) – член-кореспондент Академії Педагогічних Наук РРФСР (з 1957) та Академії Педагогічних Наук СРСР (з 1968); заслужений учитель школи УРСР, герой соціалістичної праці. Василя Олександровича називають великим діячем освіти, якому були властиві подвижництво, повна самовіддача, благородство. Сільський учитель і оригінальний теоретик педагогіки, талановитий директор школи, автор сотень віршованих і прозаїчних мініатюр, дуже скромна і сором’язлива людина і безстрашний, яскравий полеміст і публіцист . Провідною ідеєю його педагогічної системи була глибока переконаність у тому, що в самій складній, радісно-тривожній, важкій, виснажливій і натхненній праці – створенні Людини наступає період яснішого і мудрішого бачення світу, чутливішого і вимогливішого підходу до особистості вихованця. Принципи і методи виховання людини В. О. Сухомлинський розробляв протягом усього життя. Педагогічна спадщина великого педагога багатопланова. Вона зазнавала певної еволюції, постійно збагачувалася, поглиблювалася. Його педагогічна концепція високогуманна і демократична, органічно поєднує класичну і народну педагогіку. Рано відчувши вчительське покликання, він присвятив школі майже 35 років життя, раз і назавжди віддавши своє серце дітям. Автор 48-ми монографій, понад 600 статей, 1 500 оповідань і казок для дітей. Його твори видані 53-а мовами світу: в Англії, Болгарії, Іспанії, Китаї, Монголії, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехословаччині, Югославії, Японії тощо, загальним накладом майже 15 млн. примірників. Він жив і працював в епоху авторитаризму, соціалістичної формації, а створив геніальне педагогічне вчення для майбутнього. Саме тому його концепції не стільки часточка нашого сьогодення, а гуманістична педагогіка XXI століття.

11

І саме в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини вже склалася своєрідна система дослідження та впровадження  в практику педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського:

  • традиційне вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в курсі історії педагогіки України: в курсі «Історії педагогіки» читаються лекції. «Видатний український педагог В.О. Сухомлинський», проводяться семінарські заняття у вигляді круглого столу, де обговорюються питання теорії педагогіки, розроблені В.О. Сухомлинським, розігруються педагогічні ситуації по типу «Я — Сухомлинський»;
  • студенти, магістранти пишуть курсові, дипломні та магістерські роботи.
  • проводяться конкурси, олімпіади, тижні педагогічної майстерності, присвячені педагогічній творчості В.О. Сухомлинського;
  • проводяться конференції, семінари за участю соратників Василя Олександровича.

Тому, доцільним було створення осередка Василя Олександровича у невеличкому містечку Умань, який згодом став центром вивчення новітніх педагогічних технологій.

DSC_4384

На базі лабораторії здійснюються фундаментальні дослідження проблем розвитку ідей В.О. Сухомлинського у сучасній системі освіти. У центрі уваги дослідників лежить проблема нової школи, її вчителя, впровадження в роботу школи третього тисячоліття ідей видатного вітчизняного вченого Василя Олександровича Сухомлинського.