НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи наукової лабораторії

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»

на 2018-2022 р.р.

Проведення на базі лабораторії Всеукраїнської наукової конференції «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інновації», присвяченій 25-річчя діяльності науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття».

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами діяльності лабораторії:

 • – результати наукових досягнень членів лабораторії;
 • – дослідження інноваційних ідей В. Сухомлинського;
 • – здійснення членами лабораторії порівняльно-педагогічних досліджень;
 • – спадщина В. Сухомлинського як предмет історико-педагогічних досліджень;
 • – перспективи розвитку та впровадження в практичну роботу навчальних закладів ідей В. Сухомлинського.
 1. Обговорення наукових досліджень, що виконуються членами лабораторії:

– дослідження на тему «Морально-етичні цінності християнства як засіб підготовки вчителя до виховної роботи в школі» (Паєвський В.П.);

– дослідження на тему «Розвиток освіти та педагогічної думки на Черкащині в ІІ пол. ХХ ст.» (Екало С.).

 1. Випустити щорічний вісник лабораторії присвячений 25-річчю існування лабораторії.
 2. Проведення Всеукраїнських наукових конференцій:
 • «Сухомлиністика – нова парадигма елітного виховання».
 • «Спадщина В. Сухомлинського як новий етап розвитку історико-педагогічних наук» .
 • «Розвиток школи майбутнього на основі новітніх педагогічних ідей В. Сухомлинського».
 • «Професійна підготовка майбутніх педагогів на основі новітніх педагогічних інновацій В. Сухомлинського».

4. Проведення зустрічей на засіданнях лабораторії:

 • із соратниками В. Сухомлинського;
 • із дослідниками наукового доробку В. Сухомлинського;
 • із педагогічними колективами закладів дошкільної, початкової, середньої освіти для популяризації педагогічних ідей В. Сухомлинського;

5. Організація екскурсій у Павлиський музей імені В. Сухомлинського;

6. План видавничої діяльності лабораторії:

 • щорічне здійснення видання вісника лабораторії;
 • опублікування монографій, навчальних посібників, підготовлених членами лабораторії (2018 р);

7. Популяризація педагогічних ідей В. Сухомлинського в ЗМІ, на телебаченні та радіо.

8.Прийняття активної участі у щорічних Всеукраїнських Сухомлинських читаннях «В. Сухомлинський у діалозі із сучасністю», проведених під егідою Всеукраїнської асоціації В. Сухомлинського (академік О. Я. Савченко).

9. Дослідження членами лабораторії творчої спадщини В. Сухомлинського за концентрами:

 • В. Сухомлинський і мова;
 • В. Сухомлинський і література;
 • родинне виховання;
 • патріотичне виховання;
 • національне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • екологічне виховання.

10. Міжнародна діяльність лабораторії:

 • участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо;
 • публікації у міжнародних виданнях;
 • стажування.

11. Дослідження членами лабораторії ідей В. Сухомлинського у глобалізованому педагогічному просторі (Польща, Німеччина, Росія, Китай, Японія, тощо).