НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Уманська наукова школа «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ ст.» співпрацює з такими науковими школами:

  • Київська наукова школа функціонує при Інституті педагогіки НАПН України. Керівник школи – Л. С. Бондар. Характерною особливістю її діяльності є органічне поєднання різних форм та методів роботи: керівництво дисертаційними дослідженнями, аналіз виховних аспектів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського тощо.
  • Наукова школа «Українська асоціація Василь Сухомлинський». Керівник – академік О. Я. Савченко. Робота наукової школи зосереджується на проведенні всеукраїнських і міжнародних педагогічних читань «В.Сухомлинський і сучасність», вивчення актуальних проблем сучасної освіти – початкової, середньої, вищої.
  • Уральська асоціація «Василь Сухомлинський». Керівник – професор В. Г. Риндак. Під її керівництвом написано й захищено два дисертаційних дослідження присвячені впровадженню у практику російської школи ідей В.Сухомлинського.

стенд-карта